Jednym z podstawowych celów Fundacji jest dbałość i troska o środowisko. Naszą działalność cechuje szacunek dla ludzi i przyrody, stąd wspieramy inicjatywy z zakresu środowiska naturalnego oraz ekologii.

O Fundacji

misja fundacji

Fundacja Vitae Sal Amicitia stawia w centrum swoich działań Człowieka. Przedsięwzięcia, które dotychczas udało nam się z sukcesem zrealizować, były nakierowane na zaspokajanie określonych potrzeb lokalnych grup społecznych. Projekty fundacji koncentrują się wokół głównych tematów takich jak jednostka i jej rozwój, bezpieczeństwo, przynależność i identyfikacja z miejscem zamieszkania, znajomość lokalnej historii, dziedzictwa, tradycji i kultury. A wszystko to realizowane jest w połączeniu ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa, ujmującym w swojej istocie kulturę fizyczną i turystykę.

 

Celem fundacyjnym jest więc tworzenie i pielęgnowanie przyjaznej społeczności lokalnej, poprzez:

  • szerzenie wśród społeczeństwa dorosłego, dzieci i młodzieży znawstwa przyrody i kultury kraju rodzinnego przez wszechstronne poznawanie środowisk regionów,
  • zachowania rodzimych odrębności przyrody i kultury kraju,
  • rozwijania przywiązania do stron rodzinnych,
  • a przede wszystkim pogłębiania czynnej roli obywatela do pracy zawodowo – społecznej związanej z człowiekiem i ziemią, zwłaszcza wśród najbliższego otoczenia (wieś, gmina, powiat)

 

Definiuje nas pasja i zaangażowanie. Pragniemy “ubogacać” życie mieszkańców naszej gminy. Chcemy także zadbać o rozwój naszych najmłodszych mieszkańców,  realizując dla nich  ciekawe zajęcia z fizyki, matematyki i szachów. A w ramach naszego autorskiego projektu „Czernichowskie Centrum Kultury”, organizujemy wycieczki piesze, rowerowe po gminie oraz wycieczki  do teatrów i muzeów krakowskich. Fundacja organizuje również dla dzieci półkolonie letnie o nazwie „Wakacje Odkrywców w Czernichowie”.