PROJEKT ROZWOJOWY

Wiosną tego roku zgłosiliśmy swój projekt do Programu Małopolska Lokalnie. W Programie tym przewidziano konkurs grantowy na projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych… i uzyskaliśmy mikrodotację 🙂 

O naszym sukcesie!

Wzmocnienie zaplecza sprzętowego Fundacji VSA oraz podniesienie kompetencji jej Zespołu w zakresie wiedzy i umiejętności tworzenia atrakcyjnych postów i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji społecznej w Internecie

Wśród odbiorców naszych działań  szczególnym
zainteresowaniem cieszy się projekt pn. “Laboratorium Małego Fizyka”, który dedykowany jest najmłodszej grupie szkolnej społeczności. Znaczący wkład w realizację tego przedsięwzięcia wnoszą wszelkiego rodzaju przyrządy  dydaktyczne, ponieważ znacząco ułatwiają nam przekaz wiedzy. 

W projekcie rozwojowym zakupiliśmy:

0

Zestawów eksperymentalnych

0

Przyrządów laboratoryjnych

Radość patrzenia i rozumienia jest najpiękniejszym darem natury